Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
Διεύθυνση: , 40007, ΠΥΡΓΕΤΟΣ
Δήμος: ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2495041573
FAX: 2495042946
e-mail: pirgetoskiwi@gmail.com
Νομική μορφή: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46111927 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών 10391400 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα 01452000 Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από αιγοπρόβατα 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 46111901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά 46111919 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων άλλων φυτών πολυετών καλλιεργειών 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 46331103 Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, με περισσότερο από 6% λίπος, όχι συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 45191104 Χονδρικό εμπόριο λεωφορείων, μεταχειρισμένων 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 52101300 Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών 64991903 Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46111927 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών check
2 46111901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά  
3 46111919 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων άλλων φυτών πολυετών καλλιεργειών  
4 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
5 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
6 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
7 01452000 Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από αιγοπρόβατα  
8 10391400 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα  
9 52101300 Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών  
10 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
11 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων  
12 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης  
13 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
14 64991903 Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων  
15 46331103 Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, με περισσότερο από 6% λίπος, όχι συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων  
16 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
17 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
18 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών  
19 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών  
20 45191104 Χονδρικό εμπόριο λεωφορείων, μεταχειρισμένων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121