Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: RAW-MAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: RAW-MAT IKE
Διεύθυνση: 3 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, 41336, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410549414
Ιστοσελίδα: http://nea-isologismoi.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑ 20165000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ· ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ 20601100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ, ΜΗ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΩΝ 22299104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ, ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 20171000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 31031201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ) 13942000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΚΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 13991401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΤΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 20165000 Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές· ιοντοανταλλακτών check
2 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
3 13991401 Κατασκευή βατών  
4 31031201 Κατασκευή στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)  
5 13942000 Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά  
6 20171000 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές  
7 20601100 Παραγωγή συνθετικών συνεχών και ασυνεχών ινών, μη λαναρισμένων ή χτενισμένων  
8 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
9 22299104 Υπηρεσίες κοπής, διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή κατεργασίας πλαστικών επιφανειών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121