Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: TERRAWING Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: TERRAWING
Διεύθυνση: ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ, 41500, ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ
Δήμος: ΚΙΛΕΛΕΡ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 01611003 Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή 01611006 Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων 01611012 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων 01611013 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών 01621000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή 02400000 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 02401002 Υπηρεσίες δασοκομικών απογραφών, αποτίμησης δασικής ξυλείας 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους 03117000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία 09901000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων 71123200 Γεωφυσικές υπηρεσίες 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού 81221201 Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 01611003 Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών check
2 71123200 Γεωφυσικές υπηρεσίες  
3 81221201 Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ)  
4 02401002 Υπηρεσίες δασοκομικών απογραφών, αποτίμησης δασικής ξυλείας  
5 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
6 01611006 Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων  
7 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους  
8 01611012 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων  
9 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  
10 01611013 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών  
11 02400000 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  
12 09901000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων  
13 01621000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή  
14 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή  
15 03117000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121