Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ
Διεύθυνση: ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 21, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410258431
e-mail: kanakiskleo@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
4 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
5 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
7 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
8 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121