Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 41500, ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος: ΚΙΛΕΛΕΡ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: agroefodiaike@gmail.com
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46751101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ 46211305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 47767800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 70221502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) 46211306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΗΛΙΑΝΘΟΥ, ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΟΥ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΙΟΥ 71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 47767704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 47767700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ 46220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) 47767805 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 46751104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων check
2 47767704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες  
3 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες  
4 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
5 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
6 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)  
7 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
8 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
9 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
10 46220000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
11 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων)  
12 46211305 Χονδρικό εμπόριο σπόρων βαμβακιού  
13 46211306 Χονδρικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121