Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΠΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΕΠΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 1, 40003, ΑΓΙΑ
Δήμος: ΑΓΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 6977719255
e-mail: nikostziortzios@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 90010000 Τέχνες του θεάματος 59111100 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 59112100 Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59112300 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών και άλλου περιεχομένου βίντεο σε δίσκο, ταινία ή άλλο φυσικό μέσο 59121000 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59121900 Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59131102 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών 59141000 Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 59203100 Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής 59203300 Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 85521000 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης 85521200 Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής 85521201 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής 85521900 Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης 90011000 Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος 90011010 Υπηρεσίες θεατρικού θίασου 90011012 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας 90011014 Υπηρεσίες χορωδίας 90011016 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 90021105 Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου 90021106 Υπηρεσίες σκηνοθέτη 90021108 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90021201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος 90030000 Καλλιτεχνική δημιουργία 90031100 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 90041011 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 93292000 Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 90010000 Τέχνες του θεάματος check
2 93292000 Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.  
3 85521900 Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης  
4 59121900 Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
5 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος  
6 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  
7 90030000 Καλλιτεχνική δημιουργία  
8 90011016 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας  
9 59112300 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών και άλλου περιεχομένου βίντεο σε δίσκο, ταινία ή άλλο φυσικό μέσο  
10 59112100 Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
11 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
12 59131102 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών  
13 90021201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων  
14 90011010 Υπηρεσίες θεατρικού θίασου  
15 85521201 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής  
16 90011000 Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος  
17 90021105 Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου  
18 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  
19 90011012 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας  
20 85521200 Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής  
21 59203100 Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής  
22 59111100 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών  
23 59203300 Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα  
24 90021108 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
25 85521000 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης  
26 90031100 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος  
27 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
28 59141000 Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  
29 90021106 Υπηρεσίες σκηνοθέτη  
30 59121000 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
31 90041011 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
32 90011014 Υπηρεσίες χορωδίας  
33 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121