Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KOURTESIS CONSTRUCTIONS E.E.
Διακριτικός τίτλος: KOURTESIS CONSTRUCTIONS E.E.
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14, 41334, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2413008268
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 25119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων 25612203 Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια 43995004 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών check
2 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων  
3 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
4 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια  
5 43995004 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια  
6 25119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
7 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  
8 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
9 25612203 Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων  
10 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121