Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LINTEUM HELLAS Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΛΙΝΤΕΟΥΜ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 32, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410624373
e-mail: secretary@linteumhellas.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66192000 Βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 47916900 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 49393900 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α. 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 64991100 Επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής 81291900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α. 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 94991200 Υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές ομάδες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66192000 Βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις check
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 81291900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α.  
4 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
5 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
6 64991100 Επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες  
7 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
8 47916900 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
9 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
10 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
11 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
12 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
13 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
14 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
15 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
16 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
17 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
18 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
19 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
20 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
21 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
22 94991200 Υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές ομάδες  
23 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
24 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
25 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
26 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
27 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής  
28 49393900 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121