Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SOLAR TEAM 1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SOLAR TEAM 1 Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΡΟΝΤΗΡΙ 15, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410537936
e-mail: ans.ike.code@gmail.com
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 46141307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. check
2 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 46141307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
4 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
5 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
6 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
7 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
8 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
9 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
10 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
11 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων  
12 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
13 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
14 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
15 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
16 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
17 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
18 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  
19 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
20 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121