Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α & Κ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση: 1 ΧΛΜ ΠΕΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ
Δήμος: ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
43121000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 46131200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 49411906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 49411907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 49411905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 46121109 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟΥ 71121102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 49411501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑ 49411502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 46761911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΦΥΣΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 46761909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 43121202 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ 19103000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΥΡΙΑ 43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών check
2 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
3 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
4 46121109 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων οπτανθρακοποίησης, πίσσας και πισσάσφαλτου  
5 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
6 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
7 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
8 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
9 19103000 Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου  
10 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
11 49411501 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα  
12 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων  
13 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)  
14 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
15 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα  
16 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
17 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο  
18 46761911 Χονδρικό εμπόριο βιτούμιου και ασφάλτου, φυσικών, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121