Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SAMARINAS MIKE
Διεύθυνση: ΧΕΙΜΑΔΙ, 40006, ΧΕΙΜΑΔΙ
Δήμος: ΝΕΣΣΩΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 6947312894
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 46321112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46231002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 46231011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 46241003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 46231004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1421201 ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 1451201 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 46321101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46321113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ 46321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46231007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 46241011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 1451101 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 46321115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46211100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1621010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΖΩΩΝ 47221404 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46231009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 46111100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 46211406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 46231008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 46171123 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 46321104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ), ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ 46321107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 46321111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46382910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος check
2 01451201 Εκτροφή αιγών πάχυνσης  
3 01421201 Εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης  
4 01451101 Εκτροφή προβάτων πάχυνσης  
5 46111100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων ζώων  
6 46171123 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών  
7 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων  
8 47221404 Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης  
9 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
10 01621010 Υπηρεσίες φύλαξης και πάχυνσης ζώων  
11 46241003 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων γενικά  
12 46231002 Χονδρικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων  
13 46321104 Χονδρικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα  
14 46211406 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ζωοτροφών  
15 46231004 Χονδρικό εμπόριο βοοειδών, ζώντων, εκτός των μοσχαριών  
16 46382910 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης π.δ.κ.α.  
17 46211100 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών  
18 46241011 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων δερμάτων  
19 46321107 Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών  
20 46321111 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων  
21 46321112 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης  
22 46321113 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου  
23 46321115 Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης  
24 46231007 Χονδρικό εμπόριο μοσχαριών, ζώντων  
25 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων  
26 46231008 Χονδρικό εμπόριο πουλερικών, ζώντων  
27 46231009 Χονδρικό εμπόριο προβάτων, ζώντων  
28 46231011 Χονδρικό εμπόριο χοιροειδών, ζώντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121