Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: 2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Διακριτικός τίτλος: 2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2109210888
e-mail: sales@2rosesinvest.gr
Ιστοσελίδα: www.2rosesinvest.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 01117000 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή 01631000 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46331000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 64201000 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων  
3 01631000 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή  
4 01117000 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα  
5 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
6 64201000 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)  
7 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
8 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
9 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή  
10 46331000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών  
11 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών  
12 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών  
13 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121