Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Ε.Α. Ι.Κ.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΣΤΗΡΙΞΗ
Διεύθυνση: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 36, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 6985677697
e-mail: dbibikos@gmail.com
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 88911200 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία 85201000 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 86901904 Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας 86901905 Υπηρεσίες εργοθεραπείας 86901909 Υπηρεσίες λογοθεραπείας 88101300 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες 88101400 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες 88101500 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες 88911300 Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών 88991100 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 88911200 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία check
2 88101300 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες  
3 88101400 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες  
4 86901904 Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας  
5 86901905 Υπηρεσίες εργοθεραπείας  
6 88991100 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά  
7 88101500 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες  
8 86901909 Υπηρεσίες λογοθεραπείας  
9 85201000 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
10 88911300 Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121