Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: IRRIGATION PLASTIC TECHNOLOGIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: IRRIPLASTEC I.K.E.
Διεύθυνση: , 40006, ΤΕΜΠΗ
Δήμος: ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410975170
e-mail: accounts@irriplastec.gr
Ιστοσελίδα: https://www.irriplastec.gr/
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 22212000 Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46691909 Χονδρικό εμπόριο αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό, χωρητικότητας > των 300 lt 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών 46731601 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 46731659 Χονδρικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α. 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 47524928 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού check
2 22212000 Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες  
3 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
4 47524928 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.  
5 46731601 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
6 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης  
7 46691909 Χονδρικό εμπόριο αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό, χωρητικότητας > των 300 lt  
8 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
9 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών  
10 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
11 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
12 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
13 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες  
14 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα  
15 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών  
16 46731659 Χονδρικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121