Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ELNET
Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΣΕΝΙΔΗ 8, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: lapapapo@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 42222200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο 71123501 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης 71123502 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά check
2 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 42222200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών  
4 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
5 71123501 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης  
6 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
7 71123502 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης  
8 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
9 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
10 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
11 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121