Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΣΙΑΣ ΕΛΓΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΣΙΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 0, 41000, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46611105 Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων 25119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25612202 Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων 25622000 Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 25999900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 28309000 Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 33111000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33122100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 46611106 Χονδρικό εμπόριο αρμεκτικών μηχανών 46611108 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α. 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους 46691209 Χονδρικό εμπόριο ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό 46691400 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 46691413 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων π.δ.κ.α. για τη βιομηχανική προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών (συμπεριλαμβάνονται και τα λίπη ή έλαια) 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46691919 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ζυγαριών 46691921 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών ή εργαστηριακών κλιβάνων και φούρνων 46691959 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 46721000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46611105 Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 25622000 Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας  
4 25119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
5 25999900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
6 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
7 28309000 Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
8 25612202 Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων  
9 33122100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
10 33111000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων  
11 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
12 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
13 46611106 Χονδρικό εμπόριο αρμεκτικών μηχανών  
14 46691919 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ζυγαριών  
15 46691921 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών ή εργαστηριακών κλιβάνων και φούρνων  
16 46611108 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.  
17 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
18 46691209 Χονδρικό εμπόριο ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό  
19 46721000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
20 46691400 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού  
21 46691959 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
22 46691413 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων π.δ.κ.α. για τη βιομηχανική προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών (συμπεριλαμβάνονται και τα λίπη ή έλαια)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121