Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GOLDEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: GOLDEN MIKE
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 6956634266
e-mail: xzkaffes@otenet.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
71123300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 27129900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 82911203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, INTERNET, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ 71121905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 27116100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 27129000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 66121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΥ 27119000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 27124000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 46721441 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΣΕ ΣΚΟΝΗ 46721413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Η ΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 93211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 71123102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 72192905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 93292200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΓΝΙΔΟΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 27124000 Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος check
2 27119000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
3 27129000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
4 27129900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
5 27116100 Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες  
6 66121302 Υπηρεσίες αργυραμοιβού  
7 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
8 71123102 Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών  
9 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
10 71123300 Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών  
11 72192905 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων  
12 93292200 Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη  
13 93211000 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων  
14 46721413 Χονδρικό εμπόριο εισαγόμενου χρυσού ή αργύρου, ακατέργαστου ή ημικατεργασμένου  
15 46721441 Χονδρικό εμπόριο χρυσού ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121