Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Protect and educate GReece Against Catastrophic Events
Διακριτικός τίτλος: GReAct Κοιν.Σ.Επ
Διεύθυνση: ΚΟΥΜΑ 29, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: mariagigr@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 58110000 Έκδοση βιβλίων 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 63990000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 70101000 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 72195000 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 84110000 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης 84120000 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 84221200 Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας 84241900 Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας 84250000 Δραστηριότητες πυροσβεστικής 85520000 Πολιτιστική εκπαίδευση 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 88991100 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 93210000 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 93292900 Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. 94990000 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 63990000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.  
4 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
5 84241900 Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας  
6 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
7 84110000 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης  
8 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
9 94990000 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.  
10 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
11 93210000 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων  
12 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
13 84250000 Δραστηριότητες πυροσβεστικής  
14 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού  
15 58110000 Έκδοση βιβλίων  
16 72195000 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας  
17 85520000 Πολιτιστική εκπαίδευση  
18 84120000 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση  
19 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
20 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
21 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
22 93292900 Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.  
23 88991100 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά  
24 70101000 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών  
25 84221200 Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας  
26 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
27 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121