Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 8, 41223, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410251576
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35111001 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αεροστροβιλικές μονάδες πετρελαίου 35111002 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35121000 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος 35131002 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών 42221200 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 42222000 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42222100 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 55200000 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 55201000 Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας 55201100 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών 55201103 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 55201900 Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος check
2 55201900 Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα  
3 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
5 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα  
6 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
7 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
8 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
9 55200000 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  
10 42222100 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών  
11 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
13 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
14 42222000 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
15 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
16 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών  
17 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
18 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
19 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
20 42221200 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών  
21 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
22 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
23 35111001 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αεροστροβιλικές μονάδες πετρελαίου  
24 35111002 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες  
25 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
26 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
27 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου  
28 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
29 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
30 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς  
31 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
32 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
33 35131002 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  
34 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
35 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
36 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
37 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση  
38 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
39 55201103 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  
40 55201000 Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας  
41 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
42 35121000 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος  
43 55201100 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121