Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - Γ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: GASi
Διεύθυνση: , 41500,
Δήμος: ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: evagelouevagelos@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 46131219 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 46141313 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξαρτημάτων καλωδίωσης 46691518 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α. 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων 46711316 Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741203 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης 46741205 Χονδρικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση 46741206 Χονδρικό εμπόριο μερών λεβήτων για κεντρική θέρμανση 46741209 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών 47524503 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση 47524506 Λιανικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα 47524973 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 47788518 Λιανικό εμπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι 71201901 Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
4 46141313 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξαρτημάτων καλωδίωσης  
5 46131219 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  
6 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
7 47524503 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση  
8 47524973 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό  
9 47524506 Λιανικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα  
10 47788518 Λιανικό εμπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι  
11 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
12 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
13 71201901 Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων  
14 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
15 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
16 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων  
17 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  
18 46741203 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης  
19 46691518 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α.  
20 46741205 Χονδρικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση  
21 46741206 Χονδρικό εμπόριο μερών λεβήτων για κεντρική θέρμανση  
22 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων  
23 46741209 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό  
24 46711316 Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη  
25 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121