Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΚΤΩΡ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: HEKO ΕΡΓΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 133, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Ιστοσελίδα: http://www.hekoergo.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 20595901 Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 46181900 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά 49421101 Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 52240000 Διακίνηση φορτίων 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 66220000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
5 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
6 52100000 Αποθήκευση  
7 52240000 Διακίνηση φορτίων  
8 66220000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών  
9 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές  
10 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές  
11 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
12 46181900 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.  
13 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
14 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων  
15 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
16 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
17 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
18 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
19 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
20 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
21 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
22 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
23 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
24 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
25 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
26 20595901 Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες  
27 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
28 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
29 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
30 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
31 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
32 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
33 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
34 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
35 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
36 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης  
37 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά  
38 49421101 Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών  
39 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
40 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121