Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α&Π ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: Α&Π ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 11, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410235023
e-mail: aptexniki@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 72202901 Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία 72202903 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
4 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
5 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
6 72202901 Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία  
7 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
8 72202903 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών  
9 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
10 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
11 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
12 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
13 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
14 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
15 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121