Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΑΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΑΜΩΝ ΜΟΝ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410533025
e-mail: koukots@otenet.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 45311230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46691302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 46691943 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46631010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 46631012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Η ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ 46631006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 46630000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 46631007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 46631009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ Η ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ 46631014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 46691310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ, ΓΕΡΑΝΩΝ, ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 46631004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΞΕΣΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΥΝΤΗΡΩΝ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 45191103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 46631013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΚΥΡΙΑ 43121202 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ 46631001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 46631005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 46631008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ Η ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ 46631011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΛΕΣΗ, ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ, ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ 43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων check
2 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
3 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
4 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
5 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
6 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
7 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
8 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
9 46631004 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων αποξεστών δρόμων, ισοπεδωτήρων και ομαλυντήρων  
10 46631005 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων μηχανικών φτυαριών, εκσκαφέων και πτυοφόρων φορτωτών  
11 46631006 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης  
12 46631007 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων συμπιεστών και οδοστρωτήρων  
13 45191103 Χονδρικό εμπόριο γερανοφόρων φορτηγών  
14 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
15 46631008 Χονδρικό εμπόριο λεπίδων για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες  
16 46691943 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
17 46631009 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, μερών γερανών  
18 46631010 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού  
19 45191105 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων  
20 46631011 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για διαλογή, άλεση, ανάμειξη και παρόμοια επεξεργασία χώματος, λίθων και άλλων ορυκτών ουσιών και μηχανημάτων σχηματισμού μητρών χυτηρίων  
21 46631012 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων κοπής άνθρακα ή βράχων και μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων, άλλων μηχανημάτων γεώτρησης και διάνοιξης φρεάτων  
22 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως  
23 46631014 Χονδρικό εμπόριο μπουλντόζων και πλάγιων μπουλντόζων, αυτοκινούμενων  
24 45311230 Χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
25 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121