Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EXELIXIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: EXELIXIS ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 6, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Δήμος: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2493022260
e-mail: arseninik@gmail.com
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 68311300 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
4 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
5 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος  
6 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
7 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
8 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
9 68311300 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
10 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121