Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ENVIRONNEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ENVIRONNEMENT ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ, 40003, ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ ΑΓΙΑΣ
Δήμος: ΑΓΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: giperdikis@hotmail.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 01611005 Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43221106 Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων) 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 77291600 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού ιδιοκατασκευών 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων check
2 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
3 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
4 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
5 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
6 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
7 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
8 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
9 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
10 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
11 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
12 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
13 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
14 43221106 Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων)  
15 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
16 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού  
17 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
18 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
19 77291600 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού ιδιοκατασκευών  
20 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
21 01611005 Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά  
22 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
23 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
24 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121