Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΚΟΝΕΛΑΣ Κ. - ΠΑΤΕΛΗΣ Μ. Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: REONHYDOR
Διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, 41500, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35211000 Παραγωγή φωταέριου, υδραέριου, πτωχού αέριου και παρόμοιων αερίων, εκτός από τα αέρια παράγωγα του πετρελαίου 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού 85421200 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών check
2 85421200 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
3 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
4 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
5 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
6 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
7 35211000 Παραγωγή φωταέριου, υδραέριου, πτωχού αέριου και παρόμοιων αερίων, εκτός από τα αέρια παράγωγα του πετρελαίου  
8 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού  
9 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
10 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών  
11 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
12 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού  
13 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121