Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ Κ.Δ.Β.Μ., ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ COLLEGE, ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ CERT, Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 24-28, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410552706
e-mail: info@europroodos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.europroodos.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591102 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων check
2 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
3 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
4 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
5 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
6 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
7 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)  
8 85591102 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121