Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KIDDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΙΝΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)
Διακριτικός τίτλος: KIDDO
Διεύθυνση: ΠΕΡ. ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 41110, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410660001
e-mail: tasos@kiddo.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47788623 Λιανικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους 45321211 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με μεταλλικό σκελετό, για αυτοκίνητα οχήματα 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών 46471101 Χονδρικό εμπόριο άλλων καθισμάτων π.δ.κ.α. 46471107 Χονδρικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων 46471110 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων 46493201 Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α. 46493210 Χονδρικό εμπόριο τροχοφόρων παιχνιδιών σχεδιασμένων για να επιβαίνονται από παιδιά, καροτσιών για κούκλες 46493324 Χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα 46493909 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. 46493918 Χονδρικό εμπόριο παιδικών αμαξιών 46493919 Χονδρικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47595507 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με μεταλλικό σκελετό 47595509 Λιανικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων 47595512 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων 47646540 Λιανικό εμπόριο ποδηλάτων, ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων τους 47656701 Λιανικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α. 47656716 Λιανικό εμπόριο τροχοφόρων παιχνιδιών σχεδιασμένων για να επιβαίνονται από παιδιά και καροτσιών για κούκλες 47915500 Λιανικό εμπόριο επίπλων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47916700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47917100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47788623 Λιανικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους check
2 47595512 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων  
3 47656701 Λιανικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.  
4 47917100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
5 47915500 Λιανικό εμπόριο επίπλων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
6 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
7 47595507 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με μεταλλικό σκελετό  
8 45321211 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με μεταλλικό σκελετό, για αυτοκίνητα οχήματα  
9 47595509 Λιανικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων  
10 47916700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
11 47646540 Λιανικό εμπόριο ποδηλάτων, ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων τους  
12 47656716 Λιανικό εμπόριο τροχοφόρων παιχνιδιών σχεδιασμένων για να επιβαίνονται από παιδιά και καροτσιών για κούκλες  
13 46471110 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων  
14 46471101 Χονδρικό εμπόριο άλλων καθισμάτων π.δ.κ.α.  
15 46493201 Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.  
16 46493909 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
17 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών  
18 46471107 Χονδρικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων  
19 46493918 Χονδρικό εμπόριο παιδικών αμαξιών  
20 46493919 Χονδρικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους  
21 46493324 Χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα  
22 46493210 Χονδρικό εμπόριο τροχοφόρων παιχνιδιών σχεδιασμένων για να επιβαίνονται από παιδιά, καροτσιών για κούκλες  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121