Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 4, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή 01621000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 43341000 Εργασίες χρωματισμών 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό 46421141 Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες 46421157 Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών ένδυσης νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλων, μπλουζών και σχετικών ειδών) 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα 46441206 Χονδρικό εμπόριο πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων παρασκευασμάτων καθαρισμού 46461118 Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, εκτός από είδη ένδυσης 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 46461213 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών θερμόμετρων 46461220 Χονδρικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ.κ.α. 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 46491902 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες 46491923 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46493924 Χονδρικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών, για την οικιακή καθαριότητα 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών 46751110 Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71114101 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου) 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 80101201 Υπηρεσίες σωματοφυλάκων 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81221100 Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων 81221201 Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ) 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου 96011400 Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης check
2 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.  
3 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής  
4 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
5 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
6 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
7 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
8 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)  
9 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
10 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
11 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
12 81221201 Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ)  
13 96011400 Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού  
14 71114101 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)  
15 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
16 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
17 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
18 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
19 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
20 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
21 81221100 Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων  
22 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
23 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
24 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους  
25 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
26 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
27 80101201 Υπηρεσίες σωματοφυλάκων  
28 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου  
29 01621000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή  
30 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή  
31 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
32 46491902 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες  
33 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών  
34 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα  
35 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων  
36 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων  
37 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό  
38 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
39 46461213 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών θερμόμετρων  
40 46421141 Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες  
41 46751110 Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων  
42 46441206 Χονδρικό εμπόριο πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων παρασκευασμάτων καθαρισμού  
43 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  
44 46493924 Χονδρικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών, για την οικιακή καθαριότητα  
45 46461220 Χονδρικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ.κ.α.  
46 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
47 46421157 Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών ένδυσης νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλων, μπλουζών και σχετικών ειδών)  
48 46461118 Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, εκτός από είδη ένδυσης  
49 46491923 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί  
50 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121