Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Γ. ΝΤΟΣΤΑΣ - Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: DPC ΤΕΧΝΙΚΗ
Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 102, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410256533
e-mail: papa-dos@otenet.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
4 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
5 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
6 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
7 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
8 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121