Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: TECHDIRECT SUPPORT ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: TECHDIRECT SUPPORT
Διεύθυνση: ΒΕΛΗ 4, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410259027
e-mail: info@techdirect.gr
Ιστοσελίδα: http://www.techdirect.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 61101100 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 46431203 Χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων) 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 47413000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 47423207 Λιανικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων (κεραιών, ανακλαστήρων) 47423208 Λιανικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) 61101200 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία κλήσεων 61101300 Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακά) συστήματα τηλεπικοινωνιών 61102000 Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες 61103000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων (καλωδιακών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου 61104200 Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων 61104900 Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 61105100 Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με παροχή βασικού πακέτου προγράμματος 61105200 Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με παροχή διακριτού πακέτου προγράμματος 61105300 Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά θέαση 61204200 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 63911100 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά 63911200 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 95211001 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 61101100 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση check
2 61104900 Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
3 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
4 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
5 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
6 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
7 61101300 Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακά) συστήματα τηλεπικοινωνιών  
8 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)  
9 47413000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
10 47423207 Λιανικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων (κεραιών, ανακλαστήρων)  
11 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
12 47423208 Λιανικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού  
13 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας  
14 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου  
15 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
16 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
17 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
18 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
19 61105100 Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με παροχή βασικού πακέτου προγράμματος  
20 61105200 Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με παροχή διακριτού πακέτου προγράμματος  
21 61105300 Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά θέαση  
22 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
23 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
24 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
25 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
26 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων  
27 63911100 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά  
28 63911200 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα  
29 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
30 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
31 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  
32 61204200 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων  
33 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
34 95211001 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών  
35 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
36 61103000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων (καλωδιακών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων  
37 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
38 61101200 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία κλήσεων  
39 61104200 Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
40 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
41 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
42 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
43 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
44 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
45 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
46 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
47 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων  
48 61102000 Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες  
49 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
50 46431203 Χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων)  
51 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
52 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121