Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: 32BIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: 32BIT.GR
Διεύθυνση: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 236, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410231877
e-mail: info@32bit.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47433000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού 47799903 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 58133000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής 58143000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής 60101102 Υπηρεσίες ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο check
2 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
3 58133000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες  
4 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
5 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
6 58143000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά  
7 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής  
8 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
9 47433000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα  
10 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
11 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
12 47799903 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών  
13 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
14 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού  
15 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
16 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
17 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
18 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
19 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
20 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
21 60101102 Υπηρεσίες ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121