Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΕ
Διεύθυνση: 10 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410253944
e-mail: taxesheaven@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 23991901 Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ) 20134300 Παραγωγή ανθρακικών αλάτων 20153500 Παραγωγή μειγμάτων νιτρικού αμμώνιου και ανθρακικού ασβέστιου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46620000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46691943 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 46691944 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 46691945 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 46711100 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46721100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων μεταλλευμάτων 46721200 Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 46721400 Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46731500 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών 46731507 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών γενικά και κατόπτρων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731614 Χονδρικό εμπόριο γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών 46731630 Χονδρικό εμπόριο μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων, τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη, αλάβαστρο 46731631 Χονδρικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 46731654 Χονδρικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης 46761903 Χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 77321003 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού γεωτρήσεων 77341002 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 81291200 Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου 85511000 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης 93131000 Υπηρεσίες γυμναστηρίων 93131003 Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 23991901 Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ) check
2 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
3 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
4 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)  
5 20134300 Παραγωγή ανθρακικών αλάτων  
6 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
7 20153500 Παραγωγή μειγμάτων νιτρικού αμμώνιου και ανθρακικού ασβέστιου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες  
8 85511000 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης  
9 93131000 Υπηρεσίες γυμναστηρίων  
10 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
11 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
12 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
13 77321003 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού γεωτρήσεων  
14 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
15 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών  
16 77341002 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα  
17 93131003 Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή  
18 81291200 Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου  
19 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
20 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας  
21 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
22 46761903 Χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.  
23 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
24 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
25 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
26 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
27 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
28 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων  
29 46731614 Χονδρικό εμπόριο γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)  
30 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
31 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
32 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων  
33 46620000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  
34 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
35 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
36 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών  
37 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
38 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
39 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών  
40 46731630 Χονδρικό εμπόριο μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων, τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη, αλάβαστρο  
41 46731631 Χονδρικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)  
42 46691943 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
43 46691944 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
44 46691945 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα  
45 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
46 46721200 Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων  
47 46721400 Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές  
48 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
49 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου  
50 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  
51 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
52 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές  
53 46721100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων μεταλλευμάτων  
54 46711100 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων  
55 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
56 46731500 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών  
57 46731507 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών γενικά και κατόπτρων  
58 46731654 Χονδρικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών  
59 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
60 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
61 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης  
62 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  
63 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
64 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
65 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  
66 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  
67 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121