Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OPEN PEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: OPEN PEDIA
Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 104, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 6944148693
e-mail: openpediax@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.openpedia.gr/
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 59111200 Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο 59120000 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 61200000 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 72202000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων 74301200 Υπηρεσίες διερμηνείας 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 85201100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική check
2 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
3 61200000 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
4 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
5 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
6 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
7 59120000 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων  
8 85201100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
9 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
10 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
11 74301200 Υπηρεσίες διερμηνείας  
12 72202000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες  
13 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
14 59111200 Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο  
15 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
16 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121