Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LKSAVVAS - FSPLAN I.K.E.
Διακριτικός τίτλος: LKSAVVAS-FSPLAN ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 41, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410250773
e-mail: info@lksavvas.gr
Ιστοσελίδα: http://www.lksavvas.gr/
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών check
2 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
3 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
5 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
6 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
7 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
8 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
9 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
10 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
11 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
12 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
13 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
14 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
15 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
16 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
17 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ  
18 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων  
19 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121