Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PNS TERRA ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 44, 41500, ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος: ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410593694
e-mail: nikos@pnsgroup.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pnsgroup.gr/
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 01111100 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού 01112000 Καλλιέργεια αραβόσιτου 01192101 Παραγωγή αποξηραμένων φυτών 01283001 Καλλιέργεια αρωματικών φυτών 01611009 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων 01611012 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 20150000 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 37000000 Επεξεργασία λυμάτων 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 46211900 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 68321301 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας check
2 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
3 01112000 Καλλιέργεια αραβόσιτου  
4 01283001 Καλλιέργεια αρωματικών φυτών  
5 01111100 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού  
6 01192101 Παραγωγή αποξηραμένων φυτών  
7 20150000 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  
8 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων  
9 68321301 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα  
10 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
11 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές  
12 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία  
13 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
14 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
15 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
16 01611009 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων  
17 01611012 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων  
18 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
19 46211900 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121