Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΑΙΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ECO-LINE
Διεύθυνση: 5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚΟΥΡΙΚΟΥ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΚΙΛΕΛΕΡ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410575720
FAX: 2410575721
e-mail: info@saitisecoline.gr
Ιστοσελίδα: http://www.saitis-ecoline.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46771024 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ 46771015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 49411904 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 46771007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ 38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 46711103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 47524965 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΝΙΔΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΑΧΥΡΩΝ Η ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΥΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) ΚΥΡΙΑ 38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 46761305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 38322201 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 38323902 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ 38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 46771028 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων check
2 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
4 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
5 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
6 47524965 Λιανικό εμπόριο σανίδων, τεμαχίων και παρόμοιων ειδών από φυτικές ίνες, άχυρων ή υπολειμμάτων ξυλείας, συσσωματωμένων με ορυκτές συνδετικές ύλες  
7 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη  
8 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
9 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
10 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
11 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
12 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
13 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών  
14 46771007 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού  
15 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων  
16 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
17 46771015 Χονδρικό εμπόριο πριονιδιών και υπολειμμάτων ξυλείας  
18 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού  
19 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121