Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ 45, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Δήμος: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: k.mpouloumpasi@gmail.com
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47300000 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες 45321201 Λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων 46711107 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46711316 Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη 46731207 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά 47252501 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 47788500 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων 47788510 Λιανικό εμπόριο μπρικετών, κατασκευασμένων από τύρφη 47788511 Λιανικό εμπόριο μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα 47788512 Λιανικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου 47788513 Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια 47788518 Λιανικό εμπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι 47992101 Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών 47992401 Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47300000 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα check
2 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά  
3 47252501 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών  
4 45321201 Λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα  
5 47992401 Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών  
6 47788500 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας  
7 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων  
8 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
9 47788510 Λιανικό εμπόριο μπρικετών, κατασκευασμένων από τύρφη  
10 47788511 Λιανικό εμπόριο μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα  
11 47788512 Λιανικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου  
12 47788513 Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια  
13 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
14 47992101 Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών  
15 47788518 Λιανικό εμπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι  
16 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες  
17 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης  
18 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων  
19 46711107 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου  
20 46731207 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια  
21 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
22 46711316 Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121