Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΙ ΦΡΟΥΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΙ ΦΡΟΥΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΝΕΡΟΜΥΡΩΝ, 40003, ΑΓΙΑ
Δήμος: ΑΓΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2494022317
e-mail: myfruit@otenet.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 10391400 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα 22220000 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 46311111 Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη check
2 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
3 22220000 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας  
4 10391400 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα  
5 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων  
6 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
7 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης  
8 46311111 Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών  
9 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121