Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Διακριτικός τίτλος: Wonderway
Διεύθυνση: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 10-12, 41223, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: ioanniskots@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών 84121100 Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 84121100 Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες  
3 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
4 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
5 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
6 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
7 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
8 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
9 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή  
10 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
11 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών  
12 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
13 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
14 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
15 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
16 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
17 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121