Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΑΡΤΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διεύθυνση: ΦΡΙΞΟΥ 2, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410538486
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46431405 Χονδρικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών λήψης 46431209 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 46431212 Χονδρικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 46431216 Χονδρικό εμπόριο τηλεοπτικών μηχανών λήψης 46431402 Χονδρικό εμπόριο αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 46431406 Χονδρικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών προβολής, επιδιασκοπίων, άλλων προβολέων εικόνων 46431407 Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών μη κατεργασμένων οπτικώς, μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών 46431410 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού 46431417 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46511002 Χονδρικό εμπόριο αναλογικών ή υβριδικών μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 46511008 Χονδρικό εμπόριο μονάδων μνήμης 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46511011 Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων 47413102 Λιανικό εμπόριο άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μία ή δύο από τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδων μνήμης, μονάδων εισόδου, μονάδων εξόδου 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47413106 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 47413109 Λιανικό εμπόριο μονάδων μνήμης 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47433310 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 47433313 Λιανικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 47433315 Λιανικό εμπόριο τηλεοπτικών μηχανών λήψης 47788303 Λιανικό εμπόριο αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 47788306 Λιανικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών λήψης 47788307 Λιανικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών προβολής, επιδιασκοπίων και άλλων προβολέων εικόνων 47788311 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού 47788322 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47913300 Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47918300 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46431405 Χονδρικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών λήψης check
2 47413102 Λιανικό εμπόριο άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μία ή δύο από τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδων μνήμης, μονάδων εισόδου, μονάδων εξόδου  
3 47788303 Λιανικό εμπόριο αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης  
4 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
5 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
6 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
7 47913300 Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
8 47788306 Λιανικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών λήψης  
9 47788307 Λιανικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών προβολής, επιδιασκοπίων και άλλων προβολέων εικόνων  
10 47433310 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας  
11 47413106 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
12 47788311 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού  
13 47413109 Λιανικό εμπόριο μονάδων μνήμης  
14 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
15 47433313 Λιανικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας  
16 47433315 Λιανικό εμπόριο τηλεοπτικών μηχανών λήψης  
17 47918300 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
18 47788322 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών  
19 46511002 Χονδρικό εμπόριο αναλογικών ή υβριδικών μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων  
20 46431402 Χονδρικό εμπόριο αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης  
21 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
22 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
23 46431406 Χονδρικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών προβολής, επιδιασκοπίων, άλλων προβολέων εικόνων  
24 46431407 Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών μη κατεργασμένων οπτικώς, μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών  
25 46431209 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας  
26 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
27 46431410 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού  
28 46511008 Χονδρικό εμπόριο μονάδων μνήμης  
29 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
30 46431212 Χονδρικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας  
31 46431216 Χονδρικό εμπόριο τηλεοπτικών μηχανών λήψης  
32 46431417 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών  
33 46511011 Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121