Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διεύθυνση: ΛΑΡΙΣΗΣ 38, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ
Δήμος: ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: apostolosdelidimos@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 46421116 Χονδρικό εμπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα 46421132 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων από πλαστικό 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό 46421147 Χονδρικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, από υφαντικές ύλες 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών 46461113 Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) 46493929 Χονδρικό εμπόριο χριστουγεννιάτικων ειδών γενικά 46611105 Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο 46691518 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α. 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46751228 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων προϊόντων της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσας και πισσασφάλτου 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
5 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
6 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών  
7 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων)  
8 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
9 46611105 Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων  
10 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο  
11 46421116 Χονδρικό εμπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα  
12 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
13 46751228 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων προϊόντων της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσας και πισσασφάλτου  
14 46421132 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων από πλαστικό  
15 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων  
16 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό  
17 46691518 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α.  
18 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
19 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
20 46421147 Χονδρικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, από υφαντικές ύλες  
21 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο  
22 46461113 Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης  
23 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  
24 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  
25 46493929 Χονδρικό εμπόριο χριστουγεννιάτικων ειδών γενικά  
26 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  
27 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121