Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PLAY AND LEARN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: PLAY AND LEARN Μ.ΙΚΕ
Διεύθυνση: 3 ΧΛΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: info@playandlearn.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 88911000 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά 56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 56301007 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 88911300 Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών 88991100 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά 88991200 Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 93211000 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων 93291100 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 88911000 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά check
2 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων  
3 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
4 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
5 88991100 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά  
6 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  
7 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  
8 93211000 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων  
9 93291100 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών  
10 56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο  
11 56301007 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια  
12 88991200 Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος  
13 88911300 Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121