Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΝΤΑΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΚΝΩΣΣΟΥ 37, 41336, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410237255
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 46131100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 46131219 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 47912000 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47914000 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47918000 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων εμπορευμάτων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 77291000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων προσωπικών και οικιακών αγαθών 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών check
2 46131100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας  
3 46131219 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  
4 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
5 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
6 47912000 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
7 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
8 47914000 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
9 47918000 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων εμπορευμάτων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
10 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
11 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
12 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
13 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
14 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
15 77291000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων προσωπικών και οικιακών αγαθών  
16 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα  
17 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
18 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
19 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων  
20 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
21 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
22 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
23 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
24 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
25 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
26 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών  
27 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
28 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
29 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121