Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: M & M ECO TECH
Διεύθυνση: 4 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 41334, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 33171900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 35221001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) check
2 35221001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων  
3 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού  
4 33171900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.  
5 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121