Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: KLEENWAY
Διεύθυνση: ΠΑΡΟΥ 9, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2411170170
FAX: 2411106543
e-mail: ermis@kleenway.gr
Ιστοσελίδα: http://www.kleenway.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 56292001 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 80201000 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81221100 Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 81291900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α. 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 84112100 Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας check
2 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.  
3 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 81291900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α.  
5 84112100 Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο  
6 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
7 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
8 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
9 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
10 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
11 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
12 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
13 56292001 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες  
14 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων  
15 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
16 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
17 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
18 81221100 Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων  
19 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
20 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
21 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
22 80201000 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας  
23 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
24 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121