Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Η.Κ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 11, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 56101100 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 10851100 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα 10851200 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια 10851300 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά 10851400 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά 10851900 Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα) 10891100 Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους 10891200 Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων· αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού 10891300 Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών 10891400 Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 10891500 Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών ουσιών· βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων 10891900 Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 47111000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 47191000 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα 47241600 Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας 47241700 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών 53201200 Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) 56101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων 56211100 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών 56211900 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 56291100 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες 56291900 Άλλες υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει 56301000 Υπηρεσίες παροχής ποτών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 56101100 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου check
2 56291900 Άλλες υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει  
3 56101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων  
4 56211900 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)  
5 47191000 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα  
6 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
7 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών  
8 47241700 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη  
9 47241600 Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας  
10 47111000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό  
11 10891200 Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων· αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού  
12 10851900 Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)  
13 10891900 Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  
14 10891400 Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων  
15 10851400 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά  
16 10851300 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά  
17 10851100 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα  
18 10851200 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια  
19 10891300 Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών  
20 10891100 Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους  
21 10891500 Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών ουσιών· βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων  
22 56291100 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες  
23 53201200 Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)  
24 56301000 Υπηρεσίες παροχής ποτών  
25 56211100 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121