Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Διεύθυνση: ΗΡΑΣ 5, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410532303
e-mail: kyrkafanelis@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 38323500 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών check
2 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων  
3 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου  
4 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
5 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού  
6 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
7 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων  
8 38323500 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών  
9 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
10 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
11 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
12 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
13 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
14 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121