Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: M & M Business Solutions ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: M & M Business Solutions
Διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΑΚΗ 13-15, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: maria.bouka@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.businesssolutions.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ) 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 78201000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 93291902 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης check
2 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
3 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
4 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
5 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
6 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος  
7 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
8 78201000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης  
9 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)  
10 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
11 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων  
12 93291902 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
13 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
14 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)  
15 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
16 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
17 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121