Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: XYTAS TECH
Διεύθυνση: ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 25, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410417452
e-mail: apostolisxytas@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 46431203 Χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων) 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 47423207 Λιανικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων (κεραιών, ανακλαστήρων) 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 47545424 Λιανικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 80201001 Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού 95211001 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού check
2 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
3 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
4 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
5 47545424 Λιανικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
6 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
7 47423207 Λιανικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων (κεραιών, ανακλαστήρων)  
8 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού  
9 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
10 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
11 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
12 95211001 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών  
13 80201001 Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού  
14 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
15 46431203 Χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων)  
16 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
17 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121